Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Incasso en schuldvordering

Incasso en schuldvordering

Onbetaalde facturen & aanpak slechte betalers

Ondervindt u als ondernemer of zelfstandige problemen om de betaling van uw facturen te bekomen? Bezorgen wanbetalers of een gebrekkige opvolging van slechte betalers u financiële moeilijkheden? Gaan uw klanten hun betalingen steeds langer uitstellen?

Geef een passende reactie en volg een strikt beleid zodat uw bedrijf niet gekend wordt als onderneming waar gemakkelijk en langdurig krediet verkregen wordt.

Snel en efficiënt aanpakken van wanbetalers

Advocatenkantoor Lowyck is gespecialiseerd in een snelle en correcte opvolging van slechte betalers en organiseert voor u de incasso en invordering via gerechtelijke weg van uw onbetaalde facturen.

Als advocatenkantoor versturen wij niet enkel aanmaningen, maar gaan we ook via gerechtelijke weg over tot het nemen van effectieve invordering en zelfs beslag bij uw schuldenaar(s).

In het merendeel van de gevallen kost dit uw onderneming niets en kunnen de kosten voor factuurinvordering integraal verhaald worden op de schuldenaar. Indien er geen betwisting is over het gevorderde, blijft in veel gevallen de door u gevorderde hoofdsom, na aftrek van alle procedurekosten over.

Elke dossier dient evenwel best voorafgaandelijk besproken te worden.
Het is bij deze werkwijze niettemin een must dat u beschikt over correcte en sluitende factuurvoorwaarden. Wij zien deze voor u uiteraard in alle detail na.

Voor een schuldvordering op regelmatige basis biedt advocatenkantoor Lowyck een abonnementsformule voor meerdere factuurinvorderingen per jaar of maand. Hiervoor worden speciale tarieven gehanteerd.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer info over prijsafspraken en abonnementen of een nazicht van uw factuurvoorwaarden.

Schuldvordering met resultaten op korte termijn

De werkwijze die advocatenkantoor Lowyck hanteert verschilt van deze van incasso bureaus. Ze verloopt als volgt:
 
  • Het openen van uw dossier
U bezorgt ons uw dossier dat wij in zijn totaliteit behandelen. Dat neemt u alle werk uit handen. Na eventueel een laatste aanmaning en een studie van de gegevens, maken wij de dagvaarding op, versturen wij deze ter betekening aan de gerechtsdeurwaarder, en vertegenwoordigen u ter zitting.
 
  • De zitting
Op de zitting kunnen drie situaties zich voordoen:

a. De tegenpartij laat verstek gaan (d.w.z. hij verschijnt niet of niemand voor hem). Er wordt vervolgens een verstekvonnis gevraagd en meestal, conform het gevorderde, verkregen. Hierna wordt, via de gerechtsdeurwaarder, tot verdere uitvoering bij de schuldenaar overgegaan, eventueel met beslagname. Bij een verstekvonnis kan door de tegenpartij nog verzet (of ook eventueel meteen beroep) worden aangetekend.

b. De tegenpartij is aanwezig en voert geen betwisting. In dit geval kan er een regeling ter zitting zijn (bijv. voorstel tot gehele betaling voor een bepaalde datum, voorstel tot afbetaling, ...). De rechtbank oordeelt over de aard van de bepalingen.

c. De tegenpartij is aanwezig en voert betwisting. Het dossier wordt uitgesteld om de partijen toe te laten hun standpunt in besluiten ('schriftelijk op papier') en aan de rechtbank kenbaar te maken. De rechtbank oordeelt hierover. Na uitspraak kan (bij betwisting) in de meeste gevallen nog beroep worden aangetekend.
  • Na de uitspraak
In eerste instantie dient, na de uitspraak, het vonnis te worden betekend. Dit houdt in dat de beslissing officieel door de gerechtsdeurwaarder aan de tegenpartij ter kennis gebracht wordt.

Daarna gaat de gerechtsdeurwaarder over tot daadwerkelijke inning van de verschuldigde gelden. Dit kan gebeuren door loonbeslag, beslag op bankrekeningen, of beslag op roerend en onroerend goed. Het is hierbij te bedoeling de schulden, conform het vonnis, aan de schuldeiser te voldoen.